Folder ОДЛУКЕ

Documents

Toggle Наслов Датум
pdf Закључак о објављивању општег акта - Правилник о поступку решавања рекламација ( pdf, 164 KB ) (726 downloads) Popular
pdf Обавештење о праву на вансудско решавање спорова ( pdf, 275 KB ) (400 downloads) Popular
pdf Одлука за плаћање варијабилног дела за грејну сезону 2019-2020 ( pdf, 319 KB ) (5848 downloads) Popular
pdf Одлука за плаћање варијабилног за грејну сезону 2020-2021 ( pdf, 343 KB ) (5342 downloads) Popular
pdf Одлука о закључивању споразума за исплату дуга ( pdf, 241 KB ) (5670 downloads) Popular
pdf Одлука о закључивању споразума за исплату дуга ( pdf, 320 KB ) (2746 downloads) Popular
pdf Одлука о закључивању споразума за исплату дуга ( pdf, 261 KB ) (2882 downloads) Popular
pdf Одлука о измени Одлуке о распореду радног времена бр. 04-3178 од 20.08.2020. ( pdf, 198 KB ) (2636 downloads) Popular
pdf Одлука о плаћању варијабилног дела за грејну сезону 2018-2019 ( pdf, 193 KB ) (5729 downloads) Popular
pdf Одлука о пружању грејних услуга за 2018-2019 ( pdf, 1.30 MB ) (5715 downloads) Popular
pdf Одлука о пружању грејних услуга за 2019-2020 ( pdf, 1.05 MB ) (5695 downloads) Popular
pdf Одлука о пружању грејних услуга за грејну сезону 2020/2021 године ( pdf, 1.29 MB ) (2748 downloads) Popular
pdf Одлука о пружању грејних услуга за грејну сезону 2021/2022. године ( pdf, 1.39 MB ) (2302 downloads) Popular
pdf Одлука о пружању грејних услуга за грејну сезону 2023/2024. године бр. 08-2739 ( pdf, 1.83 MB ) (127 downloads) Popular
pdf Одлука о пружању грејних услуга за грејну сезону 22-23 ( pdf, 1.72 MB ) (1251 download) Popular
pdf Одлука о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Решење о сагласности ( pdf, 1.37 MB ) (5994 downloads) Popular
pdf Решење о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за грејну сезону 2020/2021 године ( pdf, 802 KB ) (2461 download) Popular
pdf Решење о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за грејну сезону 2021/2022 године ( pdf, 692 KB ) (2326 downloads) Popular
pdf Решење о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за грејну сезону 2022/2023 године ( pdf, 825 KB ) (1050 downloads) Popular
pdf Решење о именовању комисије за рекламације ( pdf, 232 KB ) (711 downloads) Popular
pdf Решење о именовању комисије за рекламације бр. 04-1518 од 22.03.2022 ( pdf, 236 KB ) (1664 downloads) Popular
pdf Решење о именовању комисије за рекламације бр. 04-4150 од 01.11.2021 ( pdf, 269 KB ) (1998 downloads) Popular
pdf Решење о оснивању саведотавног тела бр. 04-1517од 22.03.2022 ( pdf, 200 KB ) (1658 downloads) Popular
pdf Решење о оснивању саведотавног тела бр. 04-3290 од 27.08.2020 ( pdf, 191 KB ) (1929 downloads) Popular
pdf Сагласност и одлука о ценама ( pdf, 941 KB ) (5649 downloads) Popular
pdf Сагласност на одлука за попуст ( pdf, 262 KB ) (5722 downloads) Popular
pdf Сагласност на одлука о ценама ( pdf, 535 KB ) (5783 downloads) Popular
pdf Сагласност на одлуку о ценама ( pdf, 770 KB ) (5818 downloads) Popular
pdf Сагласност на цене осталих услуга ( pdf, 477 KB ) (5754 downloads) Popular
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас