ЈКП Стандард Врбас

ДЕЛАТНОСТ

Image

Делатност: ЈКП Стандард Врбас

ЈКП Стандард Врбас од 01. септембра 2015. године врши само услугу пружање грејних услуга у Врбасу.
Производња, дистрибуција и снабдевање топлотне енергије врши се из 6 котловница и 44 подстаница даљинског грејања у Врбасу. Као енергент у пет котловница се користи мазут, док се у једној котловници као енергент користи природни гас.
Све подстанице, су опремљене калориметрима за прецизно мерење потрошње топлотне енергије по подстаницама, чиме су створени услови за примену тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, односно наплату топлотне енергије по утрошку.

  • Котловница Блок 106 је гасна котловница, налази се на адреси Јозефа Пехана 8, састоји се од 6 подстаница и опремљена је са 6 калориметара. 
  • Котловница Блок Васиљ Копривица је кoтловница на мазут, налази се на адреси Блок Васиљ Копривица 8, састоји се од 10 подстаница и опремљена је са 11 калориметара.
  • Котловница Блок Сава Ковачевић је кoтловница на мазут, налази се на адреси Густава Крклеца 28 а, састоји се од 13 подстаница и опремљена је са 14 калориметара.
  • Котловница ЦФК је кoтловница на мазут, налази се на адреси Панонска 2, састоји се од 5 подстаница и опремљена је са 6 калориметара.
  • Котловница Солитер је кoтловница на мазут, налази се на адреси Палих Бораца 11а, састоји се од 5 подстаница и опремљена је са 8 калориметара.
  • Котловница Блок 18 је кoтловница на мазут, налази се на адреси Космајска 5, састоји се од 5 подстаница и опремљена је са 17 калориметара.
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас