ЈКП Стандард Врбас

О НАМА

Image

ОПШТИ ПОДАЦИ

 • Пословно име: Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас
 • Седиште: Врбас, Саве Ковачевића 87
 • Оснивач: Општина Врбас
 • Претежна делатност: 3530 Снабдевање паром и климатизација
 • Матични број: 08057982
 • ПИБ: 100637388
 • ЈББК: 81107

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Општина Врбас је својом одлуком од 31.01.1967. године бр 25/67 основала комунално стамбено предузеће које сада послује под именом Јавно комунално предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса, чије су се одлуке од тада усклађивале са важећим законским прописима.
На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-35/2015-I/01 од 03.07.2015. и Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-38/2015-I/01 од 17.07.2015. године. претежна делатност предузећа је:
3530 - Снабдевање паром и климатизација што обухвата:
 • Производњу и дистрибуцију топлотне енергије
 • Управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију
 • Снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца
 • Текуће и инвестиционо одржавање котларница, топловода и других објеката за производњу и испоруку топлотне енергије


На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-45/2017-I/01 од 13.07.2017. године, предузећу се додељују следеће делатности:
 • 5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају
 • 4931 – Градски и приградски копнени превоз путника
 • 4931 – Остали превоз путник у копненом саобраћају
 • 812 – Услуге чишћења
 • 8121 – Услуге редовног чишћења зграда
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас